Search
Close this search box.

שם: שהם אברהם

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: י"ד באדר תרע"ז, 8 במרץ 1917

תאריך פטירה: כ"ח באדר תש"ע, 14 במרץ 2010

אברהם נולד בפורים י”ד באדר תרע”ז, 8 במרץ 1917 בחוטין שבצפון בסרביה. אביו, משה, היה סוחר פירות לסיטונאים, ואמו, נחה, גידלה ששה ילדים וניהלה משק בית למופת. אברהם למד בחדר מגיל שלוש, אחר כך בבית־ספר “תרבות” ובתיכון למסחר במשך ארבע שנים. שאיפתו לעלות ארצה היתה גדולה ולכן נסע לצ’רנוביץ’ ולמד שם בסמינר למורים “שפה עבריה”. את לימודיו המשיך בארץ בגיל 50, כשלמד במשך שלוש שנים לתואר ראשון בהיסטוריה ובמקרא באוניברסיטה העברית.

בגיל 13 הצטרף לבית”ר, לקן שבחוטין, וכעבור זמן היה למדריך בקן. שאיפתו של אברהם לעלות ארצה היתה גדולה, אך רק בטבת תרצ”ט הצליח לעלות על האניה “קטינה”, במסגרת “אף על פי”. לאחר 60 יום באנייה, ימי תלאות, מחלות ואף מות ארבעה חברים, עלו במרץ 1939 בחוף נתניה. אברהם שהה בפלוגת בית”ר בנתניה מספר שבועות ואחר עלה לראש־פינה. שם הצטרף לאצ”ל ועבר לפלוגה בהרצליה.

עם הפילוג הצטרף ללח”י ומאז נדד ממקום למקום עד שהגיע לחיפה. נודע לו שהמשטרה מחפשת אותו, ולמרות מאמציו, לא הצליח ליצור קשר עם אנשי לח”י בחיפה. בט”ו בשבט תש”ב נאסר בחיפה וללא כל חקירה ודרישה, הועבר לכלא עכו. כעבור שלושה חודשים הועבר למיזרע, ואחר ללטרון. אברהם הוגלה עם 251 אנשי לח”י ואצ”ל לאריתריאה, סודן וקניה וחזר ארצה עם כל האחרים. התגייס לצה”ל יחד עם רוב אנשי לח”י, לגדוד 89 ושוחרר מהצבא בדרגת רב”ט.

נשא לאִשה את חנה לבית גולדשטיין מרעננה ונולדו להם שלושה ילדים. משנת תשי”א עבד אברהם כמורה בבתי הספר בהרצליה וברמת־השרון והפיץ את רעיונות לח”י בקרב הדור הצעיר ומחוצה לו.

לאחר שיצא לפנסיה, עברה המשפחה לירושלים.

אברהם נפטר ביום כ”ח באדר תש”ע, 14 במרץ 2010 והובא למנוחות בבית העלמין בהר המנוחות, ירושלים.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?