שיתוף

משפטים חדש

ערכו: חנה ערמוני – "שרה" ושרגא לביא – "שלמה"

תאריך הארועפ ר ו ט ג ז ר ד י ןהערות
15.7.1941אליהו עמיקם (קשאק) – 5 שנות מאסר
12.1.1942מיכאל בן יוסף (דומשביצקי) – 10 שנות מאסר
3.2.1942יהושע זטלר – 15 שנות מאסר
25.2.1942יהושע ישראלי (בקר) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
25.2.1942ניסים ראובן – 14 שנות מאסר
27.4.1942משה סבוראי – מאסר עולםהופחת ל- 10 שנים
27.4.1942יעקב אליאב (לבשטיין)- מאסר עולםהופחת ל – 10 שנים
9.8.1942משה בר גיורא (דופיין)- 10 שנות מאסרהופחת ל – 7 שנים
9.8.1942ישראל תבואה – 10 שנות מאסרהופחת ל – 7 שנים
9.2.1944אליעזר בן עמי – 6 שנות מאסר
20.4.1944נחמה סרולביץ – 4 שנות מאסר
29.5.1944צבי תבורי (בליטשטיין) – 7 שנות מאסר
13.6.1944דוד המאירי בגין- 12 שנות מאסר
19.6.1944חיסיה שפירא (ראובני)- 4 שנות מאסר
20.6.1944אנשל שפילמן – 10 שנות מאסר
27.6.1944מתתיהו שמואלביץ – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
10.1.1945אליהו חכים – נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
10.1.1945אליהו בית צורי– נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
27.5.1946פטר מרטוש (ב. דורם)– 6 שנות מאסר
3.6.1946יהודה פדר (בר גיורא)- 6 שנות מאסר
3.6.1946ניסים ענבי – 4 שנות מאסר
3.6.1946צבי פריזנט – 3 שנות מאסר
6.6.1946גאולה כהן – 9 שנות מאסר
6.6.1946נתן מרפיש – 9 שנות מאסר
12.8.1946אפלבוים חיים – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בן הר אברהם (בכר) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בקמן אסתר (גרינשטיין) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946יהודית רבדל (יחזקאל) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946מלכה הפנר (גרניביץ) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946ורקשטל פרידה (ברלין) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946שמשון וילנר – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946פרחי כהן – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946משה ערמוני (קסטנבוים) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946זאב שועלי (פוקס) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יצחק מרקוביץ – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946אשר רצון – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נסים גרשון – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף אריה – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נחום מזרחי – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גבריאל ורקשטל – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דר – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דרורי (פרנקפורט) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ידידיה טל (מיטרני)- נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גרשון סלוטור – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946שמעון סינוני – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ניסים פנסו – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
28.8.1946יעקב אלקלעי – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
17.3.1947משה ברזני – נידון למוותפוצץ עצמו 22.4.1947
17.3.1947מאיר פינשטיין – נידון למוות (איש אצ"ל)פוצץ עצמו 22.4.1947
11.9.1947בטי קנוט – 1 שנת מאסר בבלגיה
11.9.1947יעקב אליאב (לבשטיין) – 8 חודשי מאסר בבלגיה
1.11.1947מאיר גולן (דוידוביץ) – 10שנות מאסר
1.11.1947אברהם כהן – 10שנות מאסר
10.11.1947אליהו דהן – 20שנות מאסר
10.11.1947חיים אחישר (אקהייזר)- 20שנות מאסר
17.11.1947יורם שיאון (ירוחם קרובלניק)- מאסר עולם
17.11.1947מרדכי סופר – מאסר עולם
1.12.1947אברהם חמילבסקי (שרייבר) – מאסר עולם
1.12.1947יוסף שלם – מאסר עולם
1.12.1947רבקה אליאב (ליפנר) – מאסר עולם
11.12.1947יוסף זלוצ'בסקי – מאסר עולם
24.2.1948חיים בן ישראל (גולדמן) – 10שנות מאסר
אוקטובר 2022
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
סיור בפלורנטין ומוזיאון לח"י בהדרכת אייל בן יהודה
14
סיור יום בעקבות "ליל המטוסים" בהדרכת אבי משה סגל
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

הצטרפו לרשימת התפוצה