Search
Close this search box.
ללא שם (2000 x 1200 פיקסל) - 1
ספר קומיקס חדש לילדים ונוער: "מעשה בשני אליהו"
אזכרה ליצחק שמיר (1080 x 1080 פיקסל) (2000 x 1200 פיקסל)
האזכרה השנתית לשולמית ויצחק שמיר בחלקת גדולי האומה
מרכז לחי מנהיגות ואחדות (2000 x 1200 פיקסל)
מאמר מערכת: חברי מרכז לח"י - על הקמתו של המרכז ועל האישיות המיוחדת של המנהיגים
Black and Red Vintage Theater Play Poster (2000 x 1200 פיקסל) (1)
המחזה “שלוש יריות במזרחי ב” על ימיו האחרונים של אברהם "יאיר" שטרן במוזיאון לח"י
שירי יאיר
יאיר, חייו פועלו ומותו: מאמר מקיף על חייו של מנהיג לח"י הראשון

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?

חנות ספרים ומזכרות​

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח''י)

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח”י) הוקמה על ידי חברי לח”י ומטרתה היא לשמר ולהנציח את הלוחמות והלוחמים לחרות ישראל, את עוז רוחם ואת סיפורי הגבורה שלהם. העמותה פועלת לשימור בזיכרון הציבורי את מלחמתם ומאמציהם להשגת חרות לאומית ולבניין בית לאומי לעם היהודי.

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח”י) הינה עמותה הרשומה אצל רשם העמותות מיום 31 באוגוסט 1986 ומספרה 580023851. העמותה שוכנת בבית בו נרצח אברהם שטרן – “יאיר”, ברחוב אברהם שטרן 8, במוזיאון לח”י בשכונת פלורנטין, בתל אביב.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?