Search
Close this search box.

שם: צורן משה

כינוי בלח״י: אין כינוי

משה צורן היה חבר פעיל בלח”י. בתקופת חברותו נאסר על ידי שלטון המנדט הבריטי בין השנים 1941-1942 וישב מספר חודשים בכלא.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?