חג פורים שמח!

בתמונות, חברי המחתרות בגלות אפריקה, מחופשים כשחקנים בהצגות.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?