Search
Close this search box.

שם: וייס נתן

כינוי בלח״י: רמי

תאריך לידה: כ"ט ניסן תרפ"ט, 9 במאי 1929

נתן וייס בן אליהו נולד בארץ ישראל בשנת 1929.

בשנת 1946 הצטרף ל מחתרת לח”י ופעל ברמת גן תחת פיקודו של צבי פייגלביץ – “רמי”.

לאחר קום המדינה התגייס עם מרבית חברי לח”י ביום 29 במאי 1948 והצטרף לחטיבה 8 גדוד 82.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?