שיתוף

בריחות ממחנות מעצר ובתי כלא

  • בית
  • >
  • בריחות ממחנות מעצר ובתי כלא

ערכו: חנה ערמוני – “שרה” ושרגא לביא – “שלמה”

תאריך הארועשמות הבורחיםמקום המאסר-מעצרהערות
16.8.1942יצחק שמיר (יזרניצקי) ואליהו גלעדי (גרין)מחנה המעצר במזרע
15.9.1943עמנואל הנגבי (שטרסברג)מחנה לטרוןמבית חולים בירושלים
1.11.1943נתן ילין מור (פרידמן ילין), מתתיהו שמואלביץ, יצחק סימן טוב, אריה בויקו, שאול הגלילי (פורמן),מחנה לטרוןדרך מנהרה באורך כ- 76 מטר
הרצל עמיקם (ורהפטיג), שמואל וייס (ביאלקה), שלמה יעקובי (ויניק), מנחם שיף,
יהודה בן דוד (ונגר), שמעון זיו (מרקוביץ), יהודה גור (וייס),
משה ערמוני (קסטנבוים), אברהם ארבלט, שלום ז’ורבין, אברהם יהודאי,
ברוך בן דב (מוסביץ),, פנחס אוירבוך, יצחק אבן זוהר (רובינשטיין), בנימין אורלי(גרשוני),
23.12.1943יעקב אליאב (לבשטיין) ומשה בר גיורא (דופיין)בית סוהר בירושליםבית הסוהר המרכזי
15.3.1945עזריאל לבנת (וייס),עמרם קהתי, משה דוד, אייכנבאוםמחנה קרתגו- סודאןנתפסו והוחזרו למחנה
17.5.1945אריה שלם (קוריצקי)מהרכבת בדרך ממצרים ארצה
7.6.1946ישראל אלדד (שייב),ד”רמחנה לטרוןממרפאת ד”ר טרוי בירושלים
23.6.1946לח”י ואצ”ל 54 אנשיםסמבלכולם נתפסו והוחזרו
14.1.1947יצחק שמיר (יזרניצקי), אריה בן אליעזר, דוד ינאי, שלמה בן שלמה ,גילגיל- קניהרק 2 הראשונים ברשימה הצליחו בבריחתם
ראובן פרנקו,יעקב מרידור,הלל יעקב, ונתן גרמן (סולומונוב)- אצ”ל
17.4.1947גאולה כהן (הנגבי)כלא בית לחםמבית חולים בירושלים
4.5.1947דוד המאירי (בגין), אברהם בן הר (בכר), יהושע ישראלי (בקר), ניסים גרשון,כלא עכופריצת כלא עכו
יהושע זטלר, משה ערמוני (קסטנבוים), יוסף דרורי (פרנקפורט), יוסף דר,מתתיהו שמואלביץ,
חיים אפלבוים ושמשון וילנר (נהרגו בזמן הנסיגה)
28.9.1947דב ברמןמחנה לטרון
22.10.1947אנשל שפילמןירושליםבית הסוהר המרכזי
12.2.1948משה רוזנר – לח”י, ברוך וינר – אצ”לבזמן העברתם מלטרון לעתלית
20.2.1948מתתיהו שמואלביץ, יוסף דאר, ניסים ראובן, יוסף אריה, פרחי כהן,ירושליםבית הסוהר המרכזי
מאיר גולן (דוידוביץ), יהודה פדר (בר גיורא) ומשה סבוראי
1.3.1948מלכה הפנר (גרנביץ)מחנה המעצר עתלית
5.3.1948פטר מרטוש, ב. דורם וחיים אחישר (אקהייזר)מחנה המעצר עתלית
25.3.1948חיים בן ישראל (גולדברג) עם 5 מחברי האצ”למחנה המעצר עתלית
30.4.1948יורם שיאון (ירוחם קרובלניק) וזאב פוקסמחנה המעצר עתלית
1.5.1948ז’ק אלקלעי, שמעון סינואני ואשר רצוןמחנה המעצר עתלית
1.5.1948אסתר בקמן (גרינשטיין), יהודית רבדל (יחזקאל), פרידה ורקשטל (ברלין) ורבקה אליאב (ליפנר)משטרת פתח תקוה
מאי 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ההצגה “שלוש יריות במזרחי ב” עולה מחדש במוזיאון לח”י!
11
12
טקס יום הזיכרון באנדרטת לח"י
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?