Search
Close this search box.

יוסף, איש ניל”י: אחרית דבר

99

עריכה ומבוא: פרופ’ יוסף נדבה

כתבים, מכתבים, דברי זכרונות של יוסף לישנסקי, איש ניל”י. זה סיפורה של מחתרת ניל”י ששמה לה למטרה לשחרר את הארץ מעול התורכים מסופר על רקע אישיותו ופעלו של יוסף לישנסקי מראשי ניל”י מוארים כאן מתוך מסמכים וארכיונים שדווחו על הנעשה בארץ. רדיפת לישנסקי על ידי משנאי עלייתו לגרדום בדמשק וגלוי עצמותיו של אבשלום פיינברג שהפריך את העלילה על לישנסקי.

1 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?