תמונות מהאזכרה לחללי חטיבה 8 במלחמת העצמאות – 2018