טקס האזכרה לחללי לח"י שנפלו בפעולת פיצוץ בתי המלאכה לרכבות של הבריטים