עוצר! התקפות לח״י ואצ״ל

בתערוכה על ימי האנגליים בירושלים בתקופת המנדט מופיעה תמונה עם הכיתוב: עוצר. התקפות אצ״ל ולח״י.