לילות לטרון

מילים: שלמה סקולסקי
לחן: דן אהרונוביץ
 
מה לכם, לילות לטרון, לילות ירח, 
מה לכם כי נפלאתם מאד? 
ונפשי מה תהמה ותשתוחח, 
כה קודרה בין לחץ הגדרות. 

זרקורים, שבילים תכולים בשדה הליל, 
המעט לי שחק זה מככיב, 
מה אורכם חותך לשוא גדרי התיל, 
שוא תזכירו לאסיר נתיב 

לא אתלה בכם את רטט הגעגוע 
אל אשר כה אהבה נפשי - 
אך מחר עם אור השחר הזרוע 
על אפכם, לילות, אהיה חופשי.