שיתוף

The Western Wall Wars

89

by Zev Golan

In this book, Zev Golan tells the full story of the battle between British colonial authorities and Jews that was fought alongside the Western Wall in Jerusalem: In 1929, the British imposed restrictions on Jewish worship and banned sounding shofars at the holy site. For 18 years, Jewish youths, and eventually the Irgun, defied the military and police forces aligned against them. The young Jews were often bloodied and sent to jail but they succeeded in flouting the British edicts. Their fight against religious oppression became a call to proclaim liberty throughout the land

במלאי

נובמבר 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?