שיתוף

תולדות לח”י – 5 כרכים / נחמיה בן תור

220

מאת נחמיה בן-תור

ספר זה, על חמשת כרכיו, סוקר בפירוט את תולדותיה לח”י ואת מלחמתה לגירושו של השלטון הבריטי מארץ ישראל ולהקמתה של המדינה העברית.

כרך א’ עוסק בתולדות לח”י עד 1943 ומספק מבוא על הרקע ההיסטורי של העם העברי ועל הקשר שבין המולדת והעם. הספר דן בהתבססות השלטון הבריטי בארץ ישראל, בהתיישבות היהודית בארץ בתקופת העליה הראשונה והשניה, בלידתם וצמיחתם של ארגוני המחתרות בארץ תוך התמקדות בהקמתו של לח”י, רציחתו של אברהם שטרן – “יאיר” ותוצאותיה.

כרך ב’ דן בתולדות לח”י בין השנים 1945-1944 ומתמקד בהכרזתה של לח”י על חידוש המלחמה בשלטון הבריטי, גיבוש תורת מלחמת החירות, גירושם של חברי המחתרת למחנות מעצר באפריקה, ההתנקשות בלורד מויין, עלייתם לגרדום של אליהו חכים ואליהו בית צורי, ה”סזון” והקמת “תנועת המרי העברי”.

כרך ג’ בוחן את תולדות לח”י בשנת 1946 ודן בהגברת המלחמה כנגד הבריטים: ההתקפות על תחנות משטרה, מחנות צבא ושדות תעופה, “ליל הרכבות”, “ליל הגשרים”, ההתקפה על בתי המלאכה של הרכבות בחיפה, העוצר הגדול, מדיניות החוץ של לח”י ופעילותה בחו”ל.

כרך ד’ עוסק בתולדות לח”י משנת 1947 ועד חודש מאי 1948. הספר פותח בפירוק “תנועת המרי” ומרחיב על חידוש המלחמה ע”י לח”י והאצ”ל, מכונת התופת בבניין הבולשת בחיפה, הרוגי המלכות, פריצת כלא עכו, ועדת האו”ם, “אקסודוס”, המאבק על העליה וההתיישבות, עמדת לח”י לגבי הבעיה הערבית, הדיונים והמאבקים באו”ם, החלטת מועצת האו”ם בכ”ט בנובמבר 1947, לח”י בחזית ירושלים ויציאת לח”י מן המחתרת.

כרך ה’ סוקר את תולדות לח”י מיוני 1948 ועד שנת 1951. הספר דן בהצטרפות אנשי לח”י לצה”ל והמבצעים השונים בהם נטלו חלק, ברצח הרוזן פולקה ברנדוט, משפטם של נתן ילין מור ומתתיהו שמואלביץ, הקמתה של מפלגת “לוחמים”, גיבוש האידיאולוגיה הסוציאליסטית, המאבק הפרלמנטרי וכשלונה וסופה של המפלגה מייסודה של לח”י.

המלאי אזל

אפריל 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
סיור בפלורנטין ומוזיאון לח”י
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?