שיתוף

קן של זרדים

25

מאת עליזה טור מלכא

ליריקה עתירת סמלים ומטפוריקה השאובים מרבדים קדומים של הלשון העברית.

מרץ 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"עיר מחתרת עיר": בעקבות העיר העברית הראשונה ופעילות המחתרות
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה