Search
Close this search box.

קיצה של מהפכה … ראשיתה של מהפכה / דר’ פנחס האלר

30

פרקי הגות של הכותב בנושאי יהדות וציונות וביחסי גלות ומדינה. המסות הן: קיצה של מהפכה – ראשיתה של מהפכה, פרק מהספר הציונות המהפכנית – דרכים למהפכה היהודית העולמית והמאמר, דו קיום – גלות ומדינה.

“ד”ר פנחס האלר נולד בנירנברג, גדל בוינה, עלה ארצה ב-1938. אביו היה קצין בחיל הפרשים האוסטרי. אמו בת משפחת אדמורים מגליציה. אף כי לא קיבל שום חינוך יהודי, כל כולו הערצה ליהדות השורשית ורואה באמונת ישראל את גאון וגאוות הגזע היהודי…” – פרופ’ ישראל אלדד

“… עוררתי את דעתו של ב. כצנלסון עליו והוא ביקש את הספר מידי ואמר לי פליאתו של עזות הביטוי השקוייה רוח של קנאות. אולם עיקר תשומת לבי היתה לאיש העומד בטבורה של אירופה… ומתוך מתיחות נפשית נסערת נפלטת מקרבו, כאבן מלוהטת, מסת ההצלה של עמו…” – פרופ’ דב סדן

 

4 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?