שיתוף

עולי הגרדום

110

רבים הם מקדשי השם בדברי ימי עם ישראל שלחמו ומסרו נפשם על ארץ-ישראל. בתוכם מתנשאת בדורנו שורה גבוהה של הרוגי מלכות. שנים עשר גרדומים העמיד השלטון הבריטי הזר לשנים עשר לוחמי חרות עבריים, חברי מחתרת אצ”ל ולח”י, שנלחמו לסלקו מארץ-ישראל ולכונן בה את מדינת היהודים.

עשרה לוחמים – שלמה בן יוסף, אליהו בית צורי, אליהו חכים, דב גרונר, יחיאל דרזנר, מרדכי אלקחי, אליעזר קשאני, אבשלום חביב, יעקב וייס, מאיר נקר – צעדו אל עמוד התליה בגאון ושירת “התקוה” בפיהם. שני לוחמים – מאיר פיינשטיין איש אצ”ל, משה ברזני איש לח”י – הצמידו רימון נפץ בין חזותיהם ופוצצו עצמם למוות בכלא ירושלים, לפני בוא התליין.

הספר, המכיל חומר תיעודי על סיפור חייהם, מלחמתם ומותם, הוא ספר מלחמת החרות שקדמה להקמת המדינה, והוא נועד להיקרא ולהילמד לא רק כחומר היסטורי, אלא גם כמקור חוויה וגאווה לנוער, על השתייכותו לעם שאלה הם בניו.

5 במלאי

מרץ 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
אזכרה לציון 44 שנים למותו של נתן ילין-מור - "גרא"
13
14
סיור בפלורנטין ומוזיאון לח”י
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
סיור בעקבות פעולות לח”י בירושלים
29
30
31
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?