שיתוף

מהפכה וטרור

55

מאת זאב איבינסקי

מחקר מקיף על הדיאלקטיקה של המהפכה והמהפכה שכנגד במאה העשרים, על פי המודל של סדנת מהפכות המאה העשרים – מהפכת 1905 ברוסיה. נושאיו המרכזיים של הספר הם נפתוליה ומשקלה של האינטליגנציה במהפכה ויחסיה עם העם, הדינמיקה של מהפכת הנגד, תולדות מאבקיהם של הס"רים, שנת 1905 ככור ההיתוך של המהפכה היהודית הגדולה ופרשת פולין, מרידותיה ומאבקיה.

אוגוסט 2022
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
סיור מלטרון לאבו גוש בהדרכת דפנה גולן בן-תור
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

הצטרפו לרשימת התפוצה