שיתוף

מגוב רקבון לחיילים אלמונים – אזל

40

מאת דוד טילמן

דוד טילמן הצטרף לבית"ר בעיירה קטנה בפולין ובדרך חתחתים הצליח לעלות ארצה. חדור תחושת שליחות, הוא מוצא את דרכו לפלוגת בית"ר ומצטרף למאבק כנגד השלטון הבריטי. לאחר מכן הוא מצטרף לאצ"ל ובהמשך – ללח"י. הוא נאסר ע"י הבריטים, ישב במעצר בארץ ואף גורש לגלות אריתריאה. לאחר שובו לארץ, המשיך לפעול במסגרת לח"י, לעשות נפשות לאידיאולוגיה של לח"י ולגייס רבים למחתרת.

המלאי אזל

מרץ 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"עיר מחתרת עיר": בעקבות העיר העברית הראשונה ופעילות המחתרות
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה