Search
Close this search box.

לקסיקון אצ”ל / יעקב מרקוביצקי

89

אצ”ל, ארגון המחתרת העברי שפעל בארץ – ישראל ובגולה ב – 17 השנים שקדמו להקמת המדינה, לחם להגשמת מטרה אחת – עצמאותו המדינית של העם היהודי וזכותו הבלתי מעורערת למדינה משלו. דרכו של האצ”ל הייתה דרך מאבק הבלתי פוסק בשלטון הזר ובטרור של התנועה הלאומית הפלסטינית, ששאפה לחסל את המפעל הציוני. סיפורו של האצ”ל הוא נושא ספר זה, והוא מובא כאן באמצעות אלפי ערכים נפרדים אשר בהתחברותם יוצרים יחדיו את התמונה הכוללת של הארגון, מאבקו, מטרותיו ולוחמיו. בכך משמש הספר גם מעין מצבת זיכרון לכל אנשי האצ”ל, ובמיוחד לנופלים במערכה ולעולי הגרדום, הנועזים והאמיצים, שהקריבו את נפשם למען תקומת ישראל.

המלאי אזל

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?