Search
Close this search box.

לוחמי חירות ישראל – אזל מהמלאי

50

מאת נתן ילין-מור

בספר זה מתעד נתן ילין-מור, מחברי מרכז לח”י, את מלחמת לח”י בבריטים מנקודת מבט אישית, החל משנת 1941 ועד פירוק לח”י עם קום המדינה ב- 1948 ואת מקצת מעלילותיהם ומעשי גבורתם של לוחמי המחתרת.

המלאי אזל

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?