Search
Close this search box.

ויהי בימי השלטון הבריטי… / טובה סבוראי

89

אוסף מכתבים מהשנים 1944-1948 שנכתבו בין אחי דוד הוכגליק-מזלי וביני בהיותנו באותה תקופה במעצר תחת השלטון הבריטי ששלט בתקופה ההיא בארצנו, לרבות מספר מכתבים של דוד לאמנו. מכתביו הראשונים הגיעו אלי מהכלא במבצר עכו. לאחר מכן הגיעו המכתבים ממחנה המעצר שבלטרון. כעבור זמן לא ארוך התקבלו מכתביו מהמחנות באפריקה.

בחודש נובמבר 1944 הוגלתה קבוצה גדולה בת 251 איש ממחנה לטרון לאפריקה וגם שני אחי טוביה ודוד ביניהם. חלק גדול מן האנשים המוזכרים כאן והיקרים לי מאוד, אינם כבר איתנו, לצערי הרב. למרות זאת הם ממשיכים ללוותני לאורך כל הדרך. אני זוכרת אותם ואת מעשיהם הטובים והחמים שהקלו על חיי, ונתנו משמעות לכל אשר קרה לי וקורה לי גם עכשיו.

2 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?