Search
Close this search box.

התפוז שבער / גאולה כהן

49

התפוז שבער הינו ספרון במהדורה מוגבלת שכתבה גאולה כהן והוצא בשיתוף עם בית מורשת אצ”ג (אורי צבי גרינברג), המספר את סיפורים של הרוגי המלכות משה ברזני ומאיר פיינשטיין. הספרון כולל תצלומים נדירים, סריקות כרוזים שלא נראו בעבר ותרשימים.

1 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?