Search
Close this search box.

האיש שקיים את הנדר: דמותו של אברהם אמפר / יוסף כרוסט

89

מהדורה ראשונה

הספר עוסק בחייו ובמותו של לוחם לח”י, אברהם אמפר, תלמידם המסור של ז’בוטינסקי ושל יאיר ובפעילותו המחתרתית, ראשית באצ”ל ולאחר מכן בלח”י.

סיפור חייו ומותו על רקע ספורה של המחתרת העברית הראשונה בשנות ה-30 האחרונות בגלות פולין, וראשית שנות ה-40 בארץ ישראל. “מרדות ומעש” איננו רק שם של ספר, זהו גם סמל של תקופה.

מהדורה שנייה זמינה לרכישה בחנות האתר.

4 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?