Search
Close this search box.

גרעין לצבא עברי סדיר – תרומתם של יוצאי הצבא הבריטי להקמת צה”ל / יואב גלבר

119

יואב גלבר הוא היסטוריון ישראלי, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה ופרופסור מן המניין במרכז הבינתחומי הרצליה ועמד בראש מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה. הספר דן בתרומה של יוצאי הצבא הבריטי להקמת צה”ל. דעת הקהל הייתה סבורה שהפלמ”ח נתן את הפיקוד ואילו הצבא הבריטי סיפק את הלוגיסטיקה ועבודת המטה. גלבר ניסה להראות שהתפישה הזאת נוגעת ליחידות הפלמ”ח, אך בצה”ל הרחב המצב היה שונה לגמרי.

1 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?