שיתוף

בת איה / אריה קוצר – “אלעזר”

55

זהו הסיפור ההסטורי, האפי בתוכנו ובצורתו, המקיף ורחב היריעה ביותר, על תקופת מלכות דוד. סיפורו של גדול מלכי ישראל, אשר הקים את מלכותו הגדולה – מן היאור ועד לעברו השני של הרפת. בעוז לא רגיל (ולא תמיד מקובל) מתאר האמן את התקופה עליה נסוך הוד קדומים, הרצופה עלילות גבורה מדהימות, חדורה עצמת רוח שהטילה את זוהרה על מפעלי חרבותיהם של דוד ויואב, עדינו ואבישי.

הוא מתאר לפנינו את קסם ועושר צבעי נפשו של דוד על מעמקיה ותהומותיה, שיאיה ופסגותיה. הסופר מגולל כאן בדרך מקורית משלו, פרשות חיים מלאות צבע ודם של גברים עזי נפש ועזי יצרים, קדושים באמונת צדקתם גם בטובלם ידיהם בדם טהור השפוך באכזריות, לשווא לכאורה. זהו סיפורה של בת איה האשה שהיוותה את ההרכב הנדיר והמופלא של פלגש, אשה,אם ומלכה בדמות אחת! והכל אחת מהן שלמה עד תכלית השלמות!

אשה שהיתה פלגשו של שאול המלך, אשתו של אבנר בן נר, דודו, ושר צבאו של שאול, סמות מאווייו הנסתרים של דוד המלך, האשה אשר למענה בגד אבנר בשבטו ובמלכו, האשה אשר בגללה איבד איש בושת את כסא מלכותו וראשו כאחד, האשה אשר הביאה למותו של אבשלום ושבע בן בכרי, האשה אשר במשך שני דורותבחשה בקדירת ההיסטוריה של תקופתה וסופה וסוף בניה – עדי אובד!

בחודשי חייה האחרונים, באסונה ובמעמקי אבלה הכבדים יש משום גדלות לא משוערת והודות להם הפכה היא לסמל של אהבת אם לכל הדורו, זה למעלה משלושת אלפים שנה.

הספר הראשון לטרילוגיה “בין היאור והחידקל”.

1 במלאי

מאי 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ההצגה “שלוש יריות במזרחי ב” עולה מחדש במוזיאון לח”י!
11
12
טקס יום הזיכרון באנדרטת לח"י
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?