ארץ הברית / עזרא “אלנקם” יכין

79

הגות במצוות ירושת ארץ-ישראל מפי הסופר ולוחם לח”י עזרא יכין – “אלנקם”.

“ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה: ביום ההוא כרת ה’ את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את-הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר-הגדל נהר-פרת:

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל-אבימלך מלך-פלשתים גררה: וירא אליו ה’ ויאמר אל-תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך: גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי-לך ולזרעך אתן את-כל-הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך:

ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו: והנה ה’ נצב עליו ויאמר אני ה’ אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך את כל משפחת האדמה ובזרעך:”

1 במלאי

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?