Search
Close this search box.

ירושלים, י”ג בטבת תש”י

אהובתי, שלום עליך,

הגעתי לירושלים יחד עם הגשם. חבל שלא לקחתי עמי גם את המעיל השני. אך מצטער אני באמת על שעזבתי אותך במצב של הרגשה רעה. אני מקווה, שבינתים הוטב לך ושדורית איננה מציקה לך.

אני הספקתי רק לאכול ארוחת-צהרים, להתגלח ולשתות כוס קפה עם יהושע כהן. כן, גם לבלוע כדור נגד כאב ראש. את המכתב אני כותב במזנון הכנסת דקות מספר לפני פתיחת הישיבה. שרת ימסור הודעה ואח”כ יתחיל דיון על הודעתו, שימשך כנראה כל השבוע וספק אם יסתיים בו.

בבואי לכאן מצאתי מכתב בשבילי מאת מערכת “הבוקר”. הם מעבירים לי העתק ממכתבו של לוי למערכת ומבקשים את הערותי. עדיין לא החלטתי מה אשיב להם.

אם תספיקי, נסי עוד לכתוב אלי לכאן. אני רוצה לדעת מה שלומך. ובינתים – הרבה נשיקות. עדיין איני יודע, מתי יסיימו את הישיבות ביום רביעי ומתי אני חוזר. אם תהיה אפשרות, אשתדל לחזור באותו ערב. ולדורית אמרי “שלום” בשמי וגם – ש”אבא” יחזור מהר.

נשיקות, נשיקות לשתיכן –

תמיד שלך נתן

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?