שיתוף

י”א בטבת תש”ט

שלום לך אהובתי, ולבת –

ודאי סיפר לך המוכ”ז, כי היתה כבר החלטה של בית-הדין, שאסע הביתה לשבת וכי ההחלטה נתבטלה ברגע האחרון. סבור הייתי, שאסע בראשית השבוע, אך העניין נדחה. הבוקר, היה כאן המקשר מטעם בית-הדין, סרן בצבא. הוא בחור טוב ומשתדל לעשות כמיטב יכולתו. הוא קיבל אתמול מכתב חתום ע”י שלושת השופטים והביאו לחוטר-ישי. הצבוע הזה רגז עליו, שהוא מבלבל יותר מידי את מוחו. לבסןף הוא הבטיח, שהוא יהיה היום בחיפה וישתדל לסדר את העניין. אע”פ שאני מכיר אותם למדי, ואני יודע שהם שקרנים מובהקים, בכל זאת אני מאמין, שנתראה עוד לפני השבת.

את היומן על הבת בלעתי בתיאבון. מדוע היא בוכה? עד כמה שאני זוכר, לא הייתי אני בכיין בנערותי. מה שהיה בעודי תינוק, אינני זוכר, אבל אמי לא התאוננה אח”כ על תקופה זו. מה שנוגע לך, אני מקבל את עדותך. ואולי היא מבינה, הבת, שאני צריך לבוא ובוכה על שביקורי נדחה? אולי היא מתגעגעת? אף אם אין זה מדויק – אל תכחישי. מה אכפת לך, אם אני מאמין שיש לי בת נבונה ואוהבת את אביה?

ברגע זה אנו מעבדים את הפרוטוקול ודולים ממנו את ה”פנינים”, שבהם נשתמש בנאומי-ההגנה שלנו. העבודה היא מרובה. לפי מה שנקבע, ינאם חוטר-ישי את נאום-הקטגוריה בימים א’ וב’ של השבוע הבא. ביום ג’ תהיה הפסקה וביום ד’ אנו צריכים להתחיל בנאומים שלנו. אני חושש, שבמציאות יהיה קצת אחרת. מסופקני, אם התובע יסיים במשך יומיים. הנאומים שלנו יצטרכו להיות ארוכים למדי. יחד, אני משער, יארכו הנאומים שלנו 4-5 ימים. אני מעוניין , כמובן, שהימים הראשונים של נאומינו יהיו עוד לפני הבחירות. ביחוד לאחר העדויות של גלילי ושאלתיאל, אני חושב לספר הרבה דברים, שנמנעים עד כה מלדבר עליהם, מתקופת “תנועת המרי”. אני רוצה עתה לקרוע את המסווה מעל פרצופם.

ביחס לפסק-הדין אין הרבה אשליות. פס”ד מזכה לגמרי לא יהיה. הם ודאי ימצאו איזו שהיא פשרה: התנועה תשאר בלתי-לגלית, בהתאם להכרזת הממשלה, ואילו שנינו נקבל איזה פסק-דין של מאסר, שיבוטל אח”כ ע”י בן-גוריון. – אני לא אמנע הפעם גם מהתקפה קשה על בית-הדין. במשך החודש נצטבר חומר למכביר, כדי להוכיח, שהם אינם אובייקטיבים ואינם יכולים להיות כאלה.

לקבל “חנינה” מבן-גוריון אין זה דבר נעים. הרבה יותר נעים יהיה, אם הרשימה שלנו תעביר שניים-שלושה צירים למועצה ובדרך זו נשוחרר. אינני יודע, מה המצב בחוץ. אבל נדמה לי שאם ההסברה – גם אם צנועה – תעמוד על הגובה, אפשר להשיג תוצאות אלה.

אני מקווה, בכל זאת, שזמן מועט אחרי שתקבלי את המכתב הזה, יבוא הכותב בעצמו ונוכל לשוחח קצת. ודאי תרשי לי גם לעשות אמבטיה. זה לא יגזול הרבה זמן. אני רוצה מאוד להתרחץ קצת.

ובכן – להתראות. דרשי בשלום כל המכרים והידידים.

נשיקות הרבה, קודם כל לך ומנה הגונה לבת – אם מותר לנשקה.

מאד אני מתגעגע לראות את שתיכן.

תמיד שלך   נתן

מאי 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ההצגה “שלוש יריות במזרחי ב” עולה מחדש במוזיאון לח”י!
11
12
טקס יום הזיכרון באנדרטת לח"י
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?