ל באייר  תש"ח

שלום רב לך, אהובתי –

אמש, בהיעדרי, היתה אצלי נחמה והביאה לי טלגרמה מאת אחי ובה כתוב לאמר: "לאחי הגיבור ברכותי החמות ביום שחזון גאולתנו נתקיים. חזק. – משה".

מה את אומרת למליצות שלו?

אני שמח, שסוף-סוף ישנה ידיעה ממנו. רק בגלל זה היתה הצדקה להכרזת המדינה…

אינני יודע, אם קיבלת את הפתק השני שלי מאתמול. את יכולה לבוא מיד. הודיעיני, אם יש צורך להכין משהו מיוחד בטרם בואך ואסדר זר. בדבר העברת המטלטלים שלך נקבע סידורים כשכבר תהיי כאן.

אני מצטער על כאבי ראשך. טוב שתכנסי לרופא במהרה. – מצב רוחי הוטב בהרבה. יהיה טוב. רק דומני שאת תצטערי, שלא אשאר מחוסר-עבודה…

מסרי שלום, בטרם עוזבך , את בני הבית וגם תודה בשמי. לשמחה נזכור להזמין אותם.

אם תהיה אצלך שולמית, אמרי לה, שקיבלתי את הפתק שלה, ואני משיב לה באמצעות בנימין.

הרבה נשיקות, שלך ג.