ד ניסן תשח

/مردم –

رحم و من برجر دا مهال –

ان ضد یخ » اثر

در ورود الود .

ه د /»و ام د داد م دگر مرد درد دم ( 40 برداری در هرم – 3 مدمرلمر اه اه –

/ مره جدا 12 / ( ده ربره لا

هم . (23

مرو / ر vممي . مير /3د من مو

/ م . جرمن 44 43 مهام حمد به مردم مع هده اي ردها * ودر هار

/ مم مم . و پیر ومرمر , و . م ماه رم . در سر ) در د دود هبود . دده وحده صمد و مادرم هم مدة

. له عدد من و داده

was wo aths

و – در هر لاهم دعدله لهم . مرره مر مر مر د ( هم هدرز ) صرله ی

مرور قرن دهد در / من دور .

ره د لمن ندد صمود / در «من هر

ولا ههه , شادی ص در MP AM

/ y@ د هر بارم

0 , ام

.

مع ما |

هم ادامه در هرر روم

ples pays é