כ"ו באדר ב" תש"ח

אהובתי – שלום רב לך,

לפנות ערב היה אצלי אלדד. יתכן שהוא עוד יצליח להתקשר הערב עם אריה, כדי למצוא נערה שתטפל בך.

מחר בבוקר אודיע גם לאשר, שיתקשר איתך באופן דחוף.

אני ממהר ומנשקך הרבה –

כל טוב לך ובריאות

שלך ג.