אהובתי –

חוששני שעוד אפתיע אותך ב"כוחי וגבורתי". נחוצה לי רק מנוחה קצרה ואני שוב בן-אדם. אני רחוק מלהיות "שבר-כלי". הייתי שמח , אילו ידעתי, שאת בריאה כמוני ושהברונכיט שלך נעלם. מה איתו? (אני מתכוון לברונכיט)

מחר אחכה לך. הקדימי לבוא.

הרבה נשיקות –

מאוהבך ג.

ל' באדר א תש"ח

זה עתה שמעתי  בראדיו על מותו של לייב יפה בהתפוצצות בירושלים. סוף כזה בודאי לא היה מגיע לו.