Search
Close this search box.

ט”ז באדר א תש”ח

אהובתי,

מתי תבואי בליל שבת? אני מקווה לחזור הביתה בשעה 1000 בערך, אף כי יתכן שאאחר.

אני מבקשך מאד שתבואי. את יכולה לבוא לבוא גם כרגיל בליל שבת ותשתעממי קצת בהעדרי (אצא מן הבית ב-0745) ע”י קריאת עיתונים. אני כמעט משוכנע, שאת מחייכת בקראך מלים אלה ורוצה לומר לי: “ובשעה שאתה נמצא בבית – כלום אינני משתעממת?”… האין זאת

השתדלי להודיעני, אם תבואי לפנות ערב, כי אתמול אמרתי לבעלת הדירה, שלא נהיה בארוחת ליל-שבת. אבל אני יכול להספיק לשנות את הדבר.

הרבה נשיקות

שלך ג.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?