שיתוף

1942/XII/31

נשלח מפרידה פרידמן-ילין בבית הסוהר לנשים בבית-לחם לנתן פרידמן-ילין במחנה עצורים  לטרון.

נתן קיבל את המכתב ב-22/1/43 וענה עליו ב-24/1/43

 

יקירי,

לפי התאריך רואה אתה שמסימת אני את השנה בכתיבת מכתב אליך. וגם זה הנני יכלה לכתוב לך שאבלה את ליל סילוסטר כמו בשנים הקודמות במיטה. מכתבך, שאותי שימח כל-כך לא מצא כנראה חן בעיני הצנזור. הוא הוסיף פתקה קטנה ומבקש אותי למסור לך שלהבא תכתוב יותר ברור, כנראה שהוא התכון שלא תכתוב כל כך צפוף, כי הכתב הוא ברור מאד ועל אחד ממכתביך הקודמים אמרה המנהלת שלנו שבמקרה באה לחלק לנו את המכתבים שהנך very clever לכתוב מכתבים והנך עושה קונקורנציה לדפוס. ובכן להבא שאל לך לכתוב פחות אלא עיץ לך לא לקמץ בניר ולכתוב אותיות יותר גדולות. מצינת אני פעם שניה שאל תקצר במכתבים כי זהו הדבר היחיד הגורם לי נחת רוח.

הנני מודה לך מאד על הלירה שצרפת למכתב. אבקשך לא להעביר לי כל הכסף, כי הוא באמת לא נחוץ לי. ובענין ה 1.5 לירה ששולמו על חשבון מרים שוכמן בררתי את הענין עם המשרד ומתברר שהם לא שלחו שום חשבון מכאן אל הועד. המנהל אמר שיברר את הענין עם רופא השינים אולי הוא שלח את החשבון. עדין לא קיבלתי שום תשובה. אבקשך להתקשר עם הועד (כי מפה קשה לסדר ענין כזה, המשרד שלנו הם קצת קשי-הבנה) ותבקש אותם שיבררו את כל הענין הזה ותודיע לי בפתק אם הכסף שולם באמת על חשבונה של מרים שוכמן או לאו.

אצלנו חלו הרבה חדשות. קודם כל לפני שלשה שבועות בערך קבלנו תנורים לחדרים. כל יום משעה 5 (זמן סגירת הדלתות) מכניסים לנו תנורים ועד 9 (מכבים את החשמל) באות שתי שוטרות (אחת כנראה מפחדת) ולוקחות אותם. ביום קר אנו מקבלים את התנורים מהבוקר. השנה החורף הוא חם מאד. היו רק ימים ספורים קרים. עדין לא סבלתי מקור כי בעזרי ה”קרקול” “שיחיה”.  גם ענין הספרים סודר. היום קבלנו מכתב מהאוניברסיטה ותאר לעצמך שמודיעים לנו שקרן תל חי ערבה בעדנו ונקבל 10 ספרים לחודש בלי תשלום חדשי. עד כה קבלנו חמשה ספרים ומחכים לטרנספורט הבא. וההישג הכי גדול: הננו מקבלים בגדים. פנינו לפני זמן קצר בדרישת בגדים. הענין נמשך קצת והיום באו כבר לקחת לנו מידות לשמלות ונעלים. אין אנו יודעות עדין בבירור איזה בגדים נקבל אבל כנראה שמלות סודרים, שלשה זוגות נעלים, גרבים , מטפחות גוף וכו’.

העיקר שכחתי. לפני חודשים מספר פנינו במכתב כללי אל ועד הקהילה שישלחו לנו רב להנה כדי שנוכל לסדר אתו את ענין הכשרות. עד כמה שידוע לנו קיבלנו עד כה בשר בלתי כשר וכל מיני ענינים דומים. לפני שבוע ביום רביעי הודיעו לנו שהופיע הרב. שמו הרב זסלנסקי. הוא נשלח ע”י הרב עוזיאל שבהשתדלותו סודר הענין. הוא הבטיח לנו לסדר את ענין הכשרות וגם לשלח לנו ספרי תנ”ך עם פרוש רש”י (ביקשנו את זה כי בידנו נמצאים רק תנ”כים בלי פרושים וזה מקשה עלינו במקצת). הוא הודיע לנו שעליו לטפל אך ורק לענינים של עצורות ואין לו רשות לראות את השפוטות. כמו כן רק בעניני דת. כמו כן אמר לנו שיבקר אותנו כל שבועים – מתכוננות אנו לבקש אותו שיקרא לנו פרקים מהתנ”ך ובכלל להרצות לנו על עניני ספרי הקודש. נראה מה שיצא מכל זה.

רציתי לבקשך לסדר לי מברשות שינים. המברשת שלי נעשתה כבר קצת רכה וע”י המשרד חינם אזמין אין לי סכויים לקבל טובה.  אולי תוכל אתה לבקש שהאדם שבידו נמצא הכסף יסדר לי את זה. אם זה אפשרי אבקש מברשת Joke אבל אין זה הכרחי.

כתבתי לך כבר את כל החדשות המתרחשות אצלנו. אבקשך לכתוב לי באיזה צריף אתה עם מי? כפי שכותב אורנשטיין נמצא אצלכם צריף השקט, האם גם אתה נמצא באותו הצריף ועם מי?

אני תודה לאל בריאה. הייתי בבמשך ימים מספר מצוננת והיתה לי נזלת חזקה. עכשו הכל עבר והנני בריאה. חיים אנו  כאן לסרוגין מחכים תמיד ליום קבלת המכתב וכל יום מבקשות שיתרחש דבר מה, כי השעמום הוא די גדול פה כמו שאומרים אצלנו שעמום מצרים (מרים שוכמן, שלא בקיאה כל כך בעניני התנ”ך אמרה פעם ששורר שעמום מצרים, היא שמעה כנראה על חושך מצרים ושבשה קצת את הענין. אלפי נשיקות לך  שלך פרידה.

ד”ש לך מהבחורות ובשמי לחבריך. כתוב מי השתחרר ומי קיבל עוד שנה א.ע.

יוני 2024
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
החוויה המשולבת: סיור בפלורנטין, מוזיאון לח”י והצגה “שלוש יריות במזרחי ב'”
19
20
21
22
23
24
25
טקס זיכרון לציון 78 שנה להתקפה על בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?