שיתוף

1942/X/22

נשלח מפרידה פרידמן-ילין בבית הסוהר לנשים בבית-לחם לנתן פרידמן-ילין במחנה עצורים  מזרע, עכו.

נתן קיבל את המכתב ב-12/11/42 וענה עליו ב-15/11/42

יקירי,

שוב עברו שבועיים ושוב מכתב אליך. הזמן אצלנו מסודר. כל שעה ועבודתה, כל יום ומאורע שלו פעם היה אצלנו יום רביעי החג הפעם יום החמישי וזה רק פעם בשבועיים. כמובן אין פה מענין ביותר, אבל אנחנו מנצלות את הזמן עד כמה שאפשר ומסדרות אותו כך שלא נוכל להשתעמם. אני מצטערת מאד שאצלך התקבל הרושם שרע לנו פה והביעו אפילו דעות שאנו מגזימות במקצת (כתב את זה נחמיה לז’ולי). אינני יודעת מאין קיבלתם את הידיעות האלו. כתבתי לך כבר הרבה פעמים על חיינו פה. חוץ מזה שאצלכם אתם פתוחים כל היום ויכולים להסתובב באופן חופשי – כמובן ביום – אני חושבת שאין הבדל. אמנם היתה לנו פה תקופה קצרה קצת קשה, אבל כבר מזמן שכחנו את זה. אנו מסדרות לנו פה הכל הדרוש לנו. גם רופא שינים סידרנו לנו מבפנים ע”י משא ומתן – אמנם התנפחתי באופן איום, קיבלתי כאבים אבל זה כבר מזמן עבר. אמנם אנחנו פונים אליכם מידי פעם בפעם בל מיני בקשות אבל לפי זה אין אתם צריכים להוציא מסקנות שאנחנו צריכות לשבת בחיבוק ידים ולחכות עד שאתם תסדרו לנו.

אל תחשוב שדברי אלו מכוונים אליך, להיפך, אני כותבת את זה רק בתור תשובה על דבריו של נחמיה אל ז’ולי. שמענו מפיכם שעורך-דין של הועד מבקר אצלכם. אם יש באפשרותכם שלחו אותו אלינו, כי עלינו לברר איתו כמה וכמה ענינים.

שכחתי לציין בהתחלה קיבלתי את  מכתבך מה-19.9. אין באפשרותי למנות לך את התאריכים של מכתביך שקיבלתי כי מכתבים נשארים בלשכה וניתנים לנו רק לקריאה. (גם זה אחד מההבדלים בתנאינו).

בתור תשובה על מכתב בו פנינו אל ספרית האוניברסיטה קיבלנו כמה ספרים (רובם בשביל ילדים) וגם פרוספקט כך שגם ענין זה כמעט שסודר. תשובה על מכתבי לס. או ד. לא קיבלתי עדיין. נחכה, אולי במשך הזמן.

בזה הנני מאשרת את קבלת המחאת הדואר סך 1 לא”י ואני מודה לך מאד בעד זה (אל תצחק).

שמעתי (כמובן מאגנציה J.P.P., גברת אחת אמרה) שהאוכל אצלכם לא טוב ביותר. אצלנו למוכן ישנם טעמים) אנו מקבלים פרודוקטים לא טובים ביותר אבל גם זה סודר ומהיום התחלנו לקבל גם ביצה ליום לאדם (יותר נכון שוב כי לפני זמן קיבלנו והחליפו לנו את זה על גבינה ועתה שוב ביצה. כך שהאוכל טוב מאד ואני חושבת שגם שאנו מבשלות אותו קצת יותר טוב מאשר אתם. כתוב לי איך אצלכם עם הסידורים אם זה אתה מבשל והאם אתה מצליח? אמנם גם אצלנו קורה לפעמים אצל גרטה שה”ציצות” נפל והרצפה נשרף (ז.א. הקציצות התפוררו והתחתית של המחבת נשרף) אבל זה מקרה נדיר. יש לי רושם שרציתי עוד דבר מה לכתוב אבל אינני נזכרת באותו רגע מה לכן אדחה את זה כבר לפעם הבאה.

אלפי נשיקות חמות מאוד. ד”ש לבחורים. ז’ולי מקבלת באופן קבוע מכתבים מנחמיה גם אות מדיקו. שוב נשיקות לאלפים.

שלך פרידה  

נובמבר 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?