שיתוף

שם: פראנק יונה לבית צוקרמן

כינוי בלח״י: רות

תאריך לידה: כ' באב, תרפ"ח, 6 באוגוסט 1928

תאריך פטירה: כ"ז בשבט, תשנ"ז, 4 בפברואר 1997

יונה נולדה לחיים יעקב ורבקה איטא ב־כ' באב תרפ"ח (אוגוסט 1928) למשפחת צוקרמן, מבתי ורשא בירושלים, דור שביעי בארץ מצד משפחת אביה ודור שלישי מצד אִמה. אביה היה ממשפחת המדפיסים הראשונים בירושלים, עוד משלהי המאה ה־19, ומחבר הספרים התורניים על פרשת השבוע: "אוצר חיים", ו"ברכת החיים".
בגיל ךְ14 הצטרפה לתנועת הנוער הדתית "ברית חשמונאים", שהיוותה במרוצת הזמן חממה ומאגר למצטרפים לתנועת לח"י. בגיל 16, בראשית 1944, הצטרפה ללח"י, ומאז קשרה את גורלה עם התנועה בירושלים, עד לפירוקה.
עקב הצטרפותה ללח"י, נאלצה לנטוש את לימודיה הפורמליים, וכתחליף הכשירה את עצמה במרוצת הזמן במקצועות הפקידות והשלימה את השכלתה הכללית בקריאת ספרים בתחומים שונים ובהאזנה למוסיקה.
הפעילות בלח"י מילאה את כל ישותה. יונה לא עבדה ולא למדה באותה עת. כלכלית היתה סמוכה על שולחן בית הוריה. בתקופה הראשונה בלח"י עבדה בהדפסת חוברות של המחתרת. מאוחר יותר עסקה מטעם מחלקה ו' בסיורים, שהיו אמורים להכשיר דרכי מילוט ללוחמים בשעת סכנה. כמו־כן עסקה בתצפיות להכנת תכניות מגירה לפעולות נגד אנשי בולשת בריטיים המסוכנים במיוחד. היתה אחראית בתאי הנוער ומופקדת על הפצת חומר הסברה, הדבקת כרוזים, גיוס חברים, קשר עם אוהדים, סיוע לפעולות מיבצעיות, כמו הברחת אלדד, נסיונות התנקשות בנציב העליון ובגנרל בארקר, שהיה מפקד הצבא הבריטי בארץ. כן סייעה בהפעלת מיקוש במבואות העיר ובמרכזה. בנוסף לכך היתה הקשרית האישית של יעקב גרנק (דב הבלונדיני) וכמעט של כל האחראים של הסניף בירושלים.
יונה השתתפה בקורסים אידיאולוגיים בירושלים. כשהוחלט באו"מ, כי ירושלים תהיה תחת שלטון בינלאומי, נשארה בעיר יחד עם חברי לח"י האחרים. היא הצטערה ביותר על שלא ניתן לה ליטול חלק בקרבות. הטילו עליה הפקת חומר הסברה. הפקה זו היתה משימה חשובה מאוד, משום שגרמה לכך שנוספו לסניף בירושלים חברים חדשים רבים.
כאשר נפרצה דרך בורמה, הוטל עליה ללוות לתל־אביב לוחמים פצועים.
במרוצת פעילותה בירושלים, הכירה את לוחם לח"י צבי פראנק (אליעזר) ונישאה לו בשנת .1950 מאז נישואיה התמקדה בטיפוח ביתה וחינוך ילדיה, בעוד בעלה משרת שירות קבע ממושך בצה"ל במסגרת יחידות שדה ונעדר רבות מהבית. מפעם לפעם יצאה לעבודות חוץ, כמזכירה במפעלי תעשיה.
יונה נפטרה ביום כ"ז בשבט, תשנ"ז, 4 בפברואר 1997 ממחלת לב ממושכת והיא בת 68. הותירה אחריה בעל, שלושה בנים, קצינים בצה"ל, ושמונה נכדים.

יולי 2022
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
סיור מלטרון לאבו גוש בהדרכת דפנה גולן בן-תור
30
31
1
2
3
4
5
6

הצטרפו לרשימת התפוצה