תמונות מטקס האזכרה לשני אליהו – אליהו בית צורי ואליהו חכים

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?