Search
Close this search box.

שם: שמשוני (דרבסקי) משה-מרדכי

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: ל' בכסלו תרפ"ב, 31 בדצמבר 1921

תאריך פטירה: כ' באייר תשנ"ב, 22 במאי 1992

משה-מרדכי שמשוני, בן רחל ושמשון דרבסקי נולד ביום ל’ בכסלו תרפ”ב, 31 בדצמבר 1921 ועלה לארץ ישראל במאי 1942.

משה-מרדכי הצטרף לפלוגת בית”ר בפולין.

בשנת 1942 הצטרף לפעילות מחלקת פעולות של מחתרת לח”י, תחת פיקודו של אנשל שפילמן עד שנת 1943.

קיבל אות לח”י ואות על”ה.

משה -מרדכי נפטר ביום כ’ באייר תשנ”ב, 22 במאי 1992 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?