Search
Close this search box.

שם: שמואל (תירם) מרים

כינוי בלח״י: הדסה

תאריך לידה: 1919

תאריך פטירה: י"ח בטבת תשע"ח, 5 בינוואר 2018

מרים שמואל בת דבורה ושלום-דוד תירם נולדה בעדן, תימן בשנת 1919 ועלתה לארץ ישראל בשנת 1925.

בשנת 1944 הצטרפה לפעילות מחתרת לח”י בתל אביב ועברה קורס חובשות. בין מפקדיה היו יעקב אהרוני, חיים ריבנבך ויעקב פנסו

נישאה לבנימין.

מרים נפטרה ביום י”ח בטבת תשע”ח, 5 בינוואר 2018 והובאה למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?