Search
Close this search box.

שם: רעני דוד

כינוי בלח״י: דני

תאריך לידה: י"א בסיוון תרפ"ח, 30 במאי 1928

תאריך פטירה: א' בטבת תשס"ג, 6 בדצמבר 2002

דוד רעני, בן יוסף, נולד בארץ ישראל ביום י”א בסיוון תרפ”ח, 30 במאי 1928.

בשנת 1944 התגייס למחלקת תחבורה של מחתרת לח”י בשייך מוניס ושימש כנהג.

לאחר קום המדינה התגייס לצה”ל והצטרף לחטיבה 8 גדוד 89.

דוד נפטר ביום א’ בטבת תשס”ג, 6 בדצמבר 2002 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?