Search
Close this search box.

שם: ריקלין חיים

כינוי בלח״י: אריאל

תאריך לידה: ב' בטבת תרצ"א, 22 בדצמבר 1930

תאריך פטירה: י' בניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004

חיים נולד בתל־אביב ביום ב’ בטבת תרצ”א, 22 בדצמבר 1930. למד ב”חדר” בשכונת מונטפיורי, ובבתי־הספר תחכמוני, ביל”ו ותיכון עירוני א’. אביו, אברהם יחזקאל, יליד ירושלים העתיקה, נשא לאִשה את רבקה לבית קמינר, ילידת וולקוביסק שברוסיה הלבנה. יחדיו הקימו בתל־אביב בית דתי לאומי והביאו לעולם 10 בנים ובנות, חיים היה השלישי בצאצאיהם.

בשבת בר־המִצוה שלו הצטרף ללח”י. במחלקת הנוער עסק בהדבקת כרוזים, בחלוקת חומר הסברה, ובתצפיות ליליות על תנועות הצבא הבריטי ועל תנועת הרכבות.

חיים נימנה על קבוצת “ילדי רעננה”, שהשתתפו בקורס לשימוש בנשק. בעקבות הלשנה, הוקף המקום על־ידי הצבא הבריטי, ונערך טבח בנוכחים. חיים נמלט לפרדס סמוך, וכשנתפס, טען שבא לחפש עבודה בקטיף. ישב במאסר: בקישלה ביפו , בבית־הסוהר המרכזי בירושלים, בלטרון ב’ ובלטרון א’. לבסוף שוחרר מחוסר הוכחות.

עם שחרורו חזר לפעילות במחתרת, במחלקת הגיוס, וגייס חברים חדשים באיזור גוש דן ובדרום. כשעלתה לח”י מן המחתרת, הצטרף לחוג “סולם” של ד”ר אלדד.

בשנת תש”י הקים את המחתרת הדתית “ברית קנאים”, שמגמתה הייתה להמשיך בקו של לח”י מבחינה מדינית, אך גם להשליט את הדת בישראל. כעבור זמן נוהל משא ומתן על איחוד עם המחתרת הדתית “המחנה” בירושלים, שהוקמה גם היא להשליט את הדת במדינה, ועם “מחתרת צריפין”, שראתה עצמה כממשיכת דרכה של לח”י. המשא והמתן נפסק בגלל “משפט צריפין”. חיים היה בין הנאשמים וזוכה מחוסר הוכחות. “ברית הקנאים” פורקה אחרי שיחת שכנוע של מרן החזון אי”ש זצ”ל עם חיים.

למחייתו עבד חיים כמורה בנגב. כעבור שלוש שנים קיבל הפנייה לבית־הספר רש”י ביפו. אחרי שבע שנים התמנה למנהל בית־הספר. משנסגר בית הספר רש”י, עבר ללמד בבית הספר בעש”ט בכפר שלם, עד פרישתו לגמלאות.

חיים נשא לאִשה את מרים לבית שלי. נולדו להם שִשה בנים: נחשון ישעיהו, פנחס, שמעון מאיר, אברהם יחזקאל, מנחם אליהו, וגד יאיר. מאז פרישתו עסק חיים בלימוד תורה ובכתיבה.

חיים נפטר ביום י’ בניסן תשס”ד, 1 באפריל 2004 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.

הדפסה
סרט “ילדי רעננה”

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?