Search
Close this search box.

שם: רביד (שבלבה) מרים

כינוי בלח״י: אפרת

תאריך לידה: ד' בסיוון תרע"ד, 29 במאי 1914

תאריך פטירה: ט"ז באדר תשע"ב, 10 במרץ 2012

מרים רביד, בת הלל ובלה שבלבה נולדה בלטביה ביום ד’ בסיוון תרע”ד, 29 במאי 1914 ועלתה לארץ ישראל בשנת 1933.

בשנת 1936 הצטרפה לאצ”ל. עם הפילוג עברה למחתרת לח”י והייתה פעילה בחיפה ובתל אביב עד לשנת 1942. היא שימשה בתפקידי קישור, הדרכה ומזכירות. בין מפקדיה היו חנוך  קלעי (סטרליץ) ובנימין זרעוני “אבנר”.

קיבלה אות לח”י.

בשנת 1935 נישאה לאליהו רביד (מצדי) “הימן” שלימים היה חבר בלח”י. להם שני בנים ובת.

מרים הייתה עורכת במקצועה.

נפטרה ביום ט”ז באדר תשע”ב, 10 במרץ 2012 והובאה למנוחות בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?