שיתוף

ראיונות עם חברי לח”י שנידונו למוות ועונשם הומר במאסר עולם – ד”ר ישראל אורון

ד"ר ישראל אורון - שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים

הקישור המצויין מעלה כולל אוסף דיגיטלי אשר מכיל הקלטות שמע ותמלילים בכתב יד, אשר נתרמו לספריית המשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, על ידי ד”ר ישראל אורון.

הקלטות אלו הן עדויות (בצורת ראיונות) של לוחמי לח”י שנידונו למוות בתקופת המנדט הבריטי אך זכו לחנינה. ראיונות אלו היוו את הבסיס לתזה “מוות, אלמוות ואידיאולוגיה : נדוני אצ”ל ולח”י כדוגמא”, ולספר בעל שם זהה מאת ד”ר ישראל אורון, שניהם עוסקים בהיבטים הפילוסופיים והפסיכולוגיים של המוות.

ספריית המשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים לקחה על עצמה את המשימה להמיר את ההקלטות הללו לפורמט דיגיטלי ובכך לשמר אותן לדורות הבאים. הראיונות הכתובים הועתקו כדי להקל על הקריאה והנגישות. האוסף כולל 13 אוספי משנה, אחד לכל ראיון, שכל אחד מהם כולל את קובץ האודיו, תמלול מודפס דיגיטאלי וגרסה דיגיטאלית של תמליל המראיין בכתב יד.

הספרייה פנתה אל העמותה להנצחת מורשת לח”י לשיתוף פעולה באופן שמקור המידע על כל מרואיין, חבר לח”י יהיה אתר העמותה והאוסף יכלול גם קישור לתיק הלוחם המרואיין.

הראיונות קושרו לתיקי הלוחמים באתר העמותה (בכפתור “קישורים”).

להלן רשימת קישורים לראיונות המלאים עם 13 הלוחמים שנידונו למוות ועונשם הומר למאסר עולם:

נובמבר 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?