Search
Close this search box.

שם: קליינר טוביה

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: כ"ט באדר תרפ"ב, 29 במרץ 1922

תאריך פטירה: ב' באדר ב' תשס"ה, 13 במרץ 2005

טוביה קליינר בן רחל-רגינה ושמעון נולד ביום כ”ט באדר תרפ”ב, 29 במרץ 1922 ועלה לארץ ישראל בשנת 1943.

בשנת 1945 הצטרף לפעילות מחתרת לח”י ושימש כנהג תחת פיקודו של יוסף וילנר “שרוני”.

טוביה נפטר ביום ב’ באדר ב’ תשס”ה, 13 במרץ 2005 והובא למנוחות בבית העלמין בכפר שמריהו.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?