Search
Close this search box.

שם: קיפניס אביגדור

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: ז' בתשרי תרע"א, 10 באוקטובר 1910

תאריך פטירה: ב' בשבט תשס"ד, 25 בינואר 2004

אביגדור נולד ביום ז’ בתשרי תרע”א, 10 באוקטובר 1910 בעיר אודסה, רוסיה, להוריו, משה ודבורה קיפניס. בשנת 1923 עברה המשפחה לווארשה, פולין, שם עסק אביו במסחר. אביגדור סיים גימנסיה ואחר למד בפוליטכניקום של ווארשה. בסוף שנות העשרים הטיל עליו אהרון פרופס, נציב בית”ר בפולניה, לארגן את קן בית”ר בווארשה. הוא השתתף בארגון ההכשרה החקלאית הראשונה של בית”ר בפולין.

בשנת 1929 היה מן הקבוצה הראשונה של בית”ר בפולין שזכתה בקבלת סרטיפיקטים מהמשרד הארצישראלי של הסוכנות לעלות לארץ־ישראל. הוא עלה בשנת 1930 ועבודתו הראשונה היתה בפרדסי פתח־תקוה. מילא תפקידים ראשונים במעלה בתנועת בית”ר. היה בין מייסדי פלוגת בית”ר בכפר סבא. בשנת 1930 שימש מפקד קן בית”ר בתל־אביב ומדריך תרבותי. כל אותה תקופה התפרנס מעבודה קשה בבית־חרושת לצינורות מלט.

בשנת 1931 הצטרף ל”הגנה ב’”, שלימים נקראה האצ”ל. השתתף בקורס הראשון של מפקדים בתל־אביב. בשנת 1936, בעת המאורעות, שירת כנוטר בזכרון יעקב. היה חבר בברית הבריונים, מיסודו של אבא אחימאיר. עסק בגאולת קרקעות מערבים בכל שטחי ארץ־ישראל, יסד, עם יהושע ליכטר, את שכונת התקוה.

בפילוג באצ”ל, הצטרף ללח”י, היה חבר פעיל במחתרת והשתתף בפעולות מגוונות, לרבות בפעולת החרמת כספים בבנק א.פ.ק. בתל־אביב. נעצר וישב תִשעה חדשים בכלא ירושלים. אחרי שחרורו נעצר שוב וישב שנים בבתי־כלא ומחנות מעצר ביפו, ירושלים, עכו ולטרון. בין תפקידיו עסק בעבודות מודיעין וגיוס כספים. בביתו, ברחוב מיכה 12 בתל־אביב, נערכו ישיבות מרכז לח”י.

במלחמת העצמאות שירת כקצין בצה”ל. במדינת ישראל עסק בבניית בתים בתל־אביב. בנה את שכונת קרית משה על־יד פתח־תקוה. עסק בהוצאתם לאור של “ספרי זהב”, שכללוּ ספרים קלאסיים רבים כגון: תקומתה ושקיעתה של האימפריה הרומית, המהפכה הצרפתית, פלוטרכוס ועוד. השתתף בכל ההוצאות לאור של עיתוני התנועה הלאומית. ערך עם ד”ר פוֹן־וייזל את “המערב”, כן השתתף בהוצאת “סולם”, בעריכת ד”ר אלדד.

אביגדור היה צייר המאוהב בנופי ארץ־ישראל. ערך תערוכות רבות בארץ ובחוּ”ל. חבר באגודת ראשוני אצ”ל ובעמותה להנצחת לח”י. חבר בארגון הציירים והפסלים בתל־אביב. היה נשוי לזהבה לבית טייבלום ולהם שני בנים.

אביגדור נפטר ביום ב’ בשבט תשס”ד, 25 בינואר 2004 והובא למנוחות בבית העלמין קריית שאול בתל אביב.

הדפסה
אביגדור קיפניס על פעילות בתנועות בית”ר, ברית הבריונים, ולח”י – מראיין זאב גולן

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?