שלמה בן יעקב ודורה, נולד בשנת 1926 בסופיה, בולגריה. עלה ארצה בשנת 1944 במסגרת “עליית הנוער”. בוגר הקולג’ הצרפתי “סנט אוגוסטין” בעיר מגוריו, פלובדיב (פיליפופוליס). בוגר האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים.

מאז ילדותו הלך בעקבות אחיו המבוגר, ישעיהו (שרלו) אשר נפל בהתקפה על בתי־המלאכה של הרכבת בחיפה בשנת 1946.

שלמה היה פעיל ביותר בקן “בית”ר” בעיר מגוריו. ספג מהוריו ומאחיו את ערכי הציונות וההדר הבית”רי. היה קשור לתנועת ההתנגדות לנאצים באמצעות ידידיו הפרטיזנים. נאסר על־ידי הבולשת הבולגרית, נחקר באלימות, ושוחרר בעזרת אביו המנוח, שהיה בעל מדליות רבות, לרבות “צלב הגבורה” ממלחמת העולם הראשונה. האב שילם כספים רבים כדי לשחרר את בנו.

סמוך לשיחרור בולגריה מעול הנאצים, בשנת 1944, בהיותו בן 18, עלה ארצה בגפו, עם הקבוצות הראשונות של “עליית הנוער”. שהה חודשים מספר בקיבוץ דפנה, ועזב כדי להצטרף לשורות לח”י בחיפה. מילא במסירות את התפקידים שהוטלו עליו, עד שנאסר בשנת 1946 בידי הבולשת הבריטית. בתקופת מעצרו שהה תקופת־מה ב”קישלה” בחיפה, אחר הועבר לכלא בירושלים, משם לכלא עכו, ולבסוף למחנה המעצר בלטרון.

במחנה היה בין הפעילים, שימש כחובש במרפאה, נטל חלק בארגון בריחת חברים ובפריצת גדר המחנה. בלטרון גם נודע לו על נפילת אחיו, ישעיהו שרלו.
כעבור זמן קצר הוגלה על ידי הבריטים למחנה המעצר “גילגיל”, בקניה, למרגלות הר הקילימנג’רו. במחנה נטל חלק פעיל בחפירת המנהרה ממנה ברחו שִשה עצורים, אשר חלקם הגיעו ארצה במרוצת הזמן. בתקופת מעצרו וגלותו למד את השפה העברית, אשר הייתה זרה לו. עניין מעצרו, ללא משפט, הועלה לדיון בפרלמנט הבריטי בשאילתה שהוגשה לשר המושבות על־ידי אחד מחברי הפרלמנט. תשובת השר לא הועילה.

המעצר בארץ ובקניה נמשך כשנתיים. שלמה הוחזר ארצה יחד עם שאר גולי קניה זמן קצר לאחר קום המדינה. מיד עם שובו ארצה, התגייס לצה”ל, לגדוד הקומנדו הראשון שהוקם, בחטיבה 8, גדוד 89, בפיקודו של משה דיין, ונטל חלק פעיל בקרבות בכל רחבי הארץ.

לאחר שחרורו משירות סדיר בצה”ל, יצא ללימודי רפואה באוניברסיטה בדרום צרפת, אך נאלץ להפסיק את לימודיו ולחזור ארצה כעבור שנתיים, בגלל מצבו הקשה של אביו.

לאחר נישואיו לצילה לבית שטיינמץ, נרשם ללימודי משפטים באוניברסיטיה העברית, בשלוחה התל־אביבית. סיים את לימודיו ואת ההתמחות בשנת 1965 ומאז עוסק בעריכת דין באזור המרכז. לשלמה ולצילה שלושה ילדים ושבעה נכדים.

שלמה נפטר ביום כ”ו בשבט תשס”ח, 2 בפברואר 2008 והובא למנוחות בבית העלמין ירקון.