שיתוף

שם: פראנק יונה לבית צוקרמן

כינוי בלח״י: רות

תאריך לידה: כ' באב תרפ"ח, 6 באוגוסט 1928

תאריך פטירה: כ"ז בשבט תשנ"ז, 4 בפברואר 1997

יונה נולדה לחיים יעקב ורבקה איטא ביום כ’ באב תרפ”ח, 6 באוגוסט 1928 למשפחת צוקרמן, מבתי ורשא בירושלים, דור שביעי בארץ מצד משפחת אביה ודור שלישי מצד אִמה. אביה היה ממשפחת המדפיסים הראשונים בירושלים, עוד משלהי המאה ה־19, ומחבר הספרים התורניים על פרשת השבוע: “אוצר חיים”, ו”ברכת החיים”.

בגיל 14 הצטרפה לתנועת הנוער הדתית “ברית חשמונאים”, שהיוותה במרוצת הזמן חממה ומאגר למצטרפים לתנועת לח”י. בגיל 16, בראשית 1944, הצטרפה ללח”י, ומאז קשרה את גורלה עם התנועה בירושלים, עד לפירוקה.
עקב הצטרפותה ללח”י, נאלצה לנטוש את לימודיה הפורמליים, וכתחליף הכשירה את עצמה במרוצת הזמן במקצועות הפקידות והשלימה את השכלתה הכללית בקריאת ספרים בתחומים שונים ובהאזנה למוסיקה.

הפעילות בלח”י מילאה את כל ישותה. יונה לא עבדה ולא למדה באותה עת. כלכלית היתה סמוכה על שולחן בית הוריה. בתקופה הראשונה בלח”י עבדה בהדפסת חוברות של המחתרת. מאוחר יותר עסקה מטעם מחלקה ו’ בסיורים, שהיו אמורים להכשיר דרכי מילוט ללוחמים בשעת סכנה. כמו־כן עסקה בתצפיות להכנת תכניות מגירה לפעולות נגד אנשי בולשת בריטיים המסוכנים במיוחד.

הייתה אחראית בתאי הנוער ומופקדת על הפצת חומר הסברה, הדבקת כרוזים, גיוס חברים, קשר עם אוהדים, סיוע לפעולות מבצעיות, כמו הברחת אלדד, נסיונות התנקשות בנציב העליון ובגנרל בארקר, שהיה מפקד הצבא הבריטי בארץ. כן סייעה בהפעלת מיקוש במבואות העיר ובמרכזה. בנוסף לכך הייתה הקשרית האישית של יעקב גרנק (דב הבלונדיני) וכמעט של כל האחראים של הסניף בירושלים.

יונה השתתפה בקורסים אידיאולוגיים בירושלים. כשהוחלט באו”מ, כי ירושלים תהיה תחת שלטון בינלאומי, נשארה בעיר יחד עם חברי לח”י האחרים. היא הצטערה ביותר על שלא ניתן לה ליטול חלק בקרבות. הטילו עליה הפקת חומר הסברה. הפקה זו הייתה משימה חשובה מאוד, משום שגרמה לכך שנוספו לסניף בירושלים חברים חדשים רבים.

כאשר נפרצה דרך בורמה, הוטל עליה ללוות לתל־אביב לוחמים פצועים.

במרוצת פעילותה בירושלים, הכירה את לוחם לח”י צבי פראנק (אליעזר) ונישאה לו בשנת 1950. מאז נישואיה התמקדה בטיפוח ביתה וחינוך ילדיה, בעוד בעלה משרת שירות קבע ממושך בצה”ל במסגרת יחידות שדה ונעדר רבות מהבית. מפעם לפעם יצאה לעבודות חוץ, כמזכירה במפעלי תעשיה.

יונה נפטרה ביום כ”ז בשבט תשנ”ז, 4 בפברואר 1997 ממחלת לב ממושכת והיא בת 68. הותירה אחריה בעל, שלושה בנים, קצינים בצה”ל, ושמונה נכדים. הובאה למנוחות בבית העלמין במזכרת בתיה.

הדפסה
נובמבר 2023
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
עליהן לא כתבו – לאה גלעדי – סיפורה של יונה פראנק בעמוד 296

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?