Search
Close this search box.

שם: פלצ'ינסקי (לוין) עטיל

כינוי בלח״י: בת הרב

תאריך לידה: 1924

תאריך פטירה: אב תשע"ח, 2018

עטיל פלצ’ינסקי, בת הרב אריה וצפורה חנה לוין, נולדה בירושלים בשנת 1924.

בשנת 1941 הצטרפה לפעילות מחתרת לח”י בירושלים. דירתה שימשה כמקום מסתור ואכסניה ללוחמים. עטיל ליוותה את משה בר גיורא “ישראל”, מבית אביה הרב אריה לוין לשכונת מאה שערים למפגש עם יעקב אליאב “אביאל” לאחר שברחו יחד מבית הסוהר המרכזי בירושלים.

בשנת 1944 נישאה לרב אלעזר פלצ’ינסקי ולהם 7 ילדים.

קיבלה אות לח”י.

עטיל נפטרה בחודש אב, תשע”ח שנת 2018.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?