Search
Close this search box.

שם: פודמסקי שלמה

כינוי בלח״י: אין כינוי

תאריך לידה: 1918

תאריך פטירה: ט' בחשון תש"מ, 30 באוקטובר 1979

שלמה פודמסקי, בן מנחם, נולד בשנת 1918.

בשנת 1940 הצטרף לפעילות מחתרת לח”י בתל אביב בפיקודם של יצחק שמיר “מיכאל” ויהודה (וייס) גור “בועז”.

שלמה נפטר ביום ט’ בחשון תש”מ, 30 באוקטובר 1979 והובא למנוחות בבית העלמין בחולון.

הדפסה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?